Ayurveda - leven vanuit wie je werkelijk bent

corrykesternlg
Lettele

Gezondheid is leven vanuit wie je werkelijk bent; het lichamelijk, mentale en geestelijke welzijn. In verbinding zijn met jezelf, de mensen om je heen en het contact met de natuur. Het is de basis voor geluk in het leven.

De kern van Ayurveda is dat geluk en vitaliteit kan worden bereikt door het herstel van de balans tussen lichaam en geest. Het biedt de handvatten om deze balans te (her)vinden, waarbij voeding, leefstijl en plantaardige middelen een belangrijke rol spelen.
In Ayurveda staat het voorkomen van onbalans en ziekte voorop, maar ook bij ziekte is het mogelijk om de gezondheid te hervinden.
Het  is een toegankelijke en praktische methode om het leven te kunnen begrijpen, verantwoordelijkheid te nemen en er mee om te gaan.

Ayurveda is de kennis (Veda) van het leven (Ayur); het heeft de wortels in India en Sri Lanka en dateert van zo’n 3000 tot 4000 jaar geleden.
De kennis is oorspronkelijk gebaseerd op teksten in het Sanskriet en deze vormen nog steeds de basis van Ayurveda.  Door de verschillende invloeden in de loop der tijd zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan.  Zo  waren er ook wisselwerkingen met andere systemen zoals de Tibetaanse geneeskunde. 

Ayurveda is een holistische geneeskunde, die eenvoudig in onze westerse wereld toegepast kan worden.
Holisme (in het Grieks: holos is geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet los van elkaar kunnen functioneren; het duidt op de samenhang.
Ayurveda ziet het lichaam als een geïntegreerd systeem, waarbij lichamelijke en geestelijke functies nauw met elkaar in verbinding staan; de mens staat niet los van zijn natuur.
Zo kan een leefstijl gebaseerd op positieve waarden en gedrag de gezondheid sterk bevorderen.
Een mens is in verbinding met zijn omgeving; er is o.a. interactie met de andere mensen, de natuur en de seizoenen, de leefsfeer.
In de Ayurvedische geneeskunde wordt het hele individu   betrokken. 

Een belangrijk verschil met de klassieke geneeskunde is dat de Ayurveda niet op fysiek aanwijsbare factoren is gericht, maar kijkt naar het energetische evenwicht  in het lichaam (samenstel van de elementen ether, lucht, vuur, water en aarde)  en de relatie van het lichaam en zijn omgeving.

 

De Ayurvedische behandeling is gericht op het herstellen en onderhouden van het lichaamseigen helingsmechanisme. 

Het lichaam krijgt door goede en passende voeding, veranderingen in leefstijl en bijvoorbeeld het nemen van specifieke kruiden, de impuls om weer op de juiste manier te gaan functioneren.

Ook adviezen over beweging, yoga en meditatie kunnen onderdeel zijn van de behandeling.

Veel van deze adviezen zijn gemakkelijk in de praktijk te brengen en in het alledaagse leven te integreren. De basis is een gezonde levenswijze.

Over corrykesternlg

Al vanaf mijn kindertijd ben ik geboeid door het leven om me heen, de natuur, het zichtbare en het voor mij onbegrijpelijke.
Als jong kind had ik al de vraag wat er achter de sterren zou zijn; ik probeerde het te begrijpen, maar raakte verdwaald in mijn gedachten.  Ook nu nog kan een sterrenhemel mij verbazen en door zijn oneindigheid mij de nodige rust geven.

Op de boerderij waar ik opgroeide had ik de ruimte om de natuur te ontdekken.
De sloot was voor mij de mooiste plek; het water met het gekrioel van beestjes, de modder en alle plantjes die in en aan de rand van de sloot groeiden.
De seizoenen beleefde ik door alle veranderingen te zien en te voelen;  het  ervaren van de cyclus in de natuur door de bv. de kou en het schaatsen in de winter en het terugkeren van de weidevogels in het vroege voorjaar.

Net als mijn broers en zussen had ik op jonge leeftijd mijn eigen tuintje waar ik met veel plezier mijn bloeiende plantjes en groente liet groeien.
Dit alles heeft mij gevormd en de liefde en het respect gebracht voor alles wat er op onze aardbol voor handen is en waar we gebruik van mogen maken. 

Mijn brede interesse en de behoefte aan dienstbaarheid heeft gemaakt dat ik in verschillende richtingen werkzaam ben geweest; van de tuinbouw en het onderwijs, naar de gezondheidszorg en management.

Mijn behoefte aan avontuur en ontdekken is groot, wat mij in ander landen en werelddelen heeft gebracht.  Naast mijn eigen reizen heb ik wandelgroepen geleid, vooral in berggebieden in verschillende landen in de wereld.
Mijn motivatie wordt gevoed door de kleurrijkheid van mensen en culturen; prachtig in al zijn eenvoud.

Al deze ervaringen en studies hebben mij gevormd en ‘klaar gemaakt’ voor de opleiding tot
Ayurvedisch therapeut. Deze studie heb ik gedaan aan de AAS in Amsterdam, bij Atreya Smith in Frankrijk en in de praktijk van Dr. Vijith in Kerala, India.
Om de holistische visie van Ayurveda waar te kunnen maken, heb ik tijdens mijn studie Ayurveda ook kennis opgedaan van Yoga en Vedische Astrologie.

De cirkel lijkt nu rond. In mijn werk als Ayurvedisch therapeut, kan ik in contact  met mensen, werken met datgene wat de aarde en de natuur ons te bieden heeft.


corrykesternlg

Corry Kester

Doldermansweg 1
7434 RD Lettele

Ayurveda - leven vanuit wie je werkelijk bent