Astrologie en Personal Life Coaching | Deventer

Astrologie wordt beschouwd als de oudste wetenschap van de mensheid. Een astroloog maakt gebruik van de astronomie maar ziet tevens het verband tussen de zon- en maanstand, planeten en andere hemellichamen, vaste sterren en de invloed daarvan op mens, mensheid en onze aarde zelf. De professionele astrologie is een empirische wetenschap en is door alle eeuwen heen blijven bestaan. De westerse astrologie heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een moderne psychologische, spirituele en evolutionaire benadering van de horoscoop. Door je horoscoop te beschouwen als een methode om meer inzicht en begrip te verwerven in wie je in diepste wezen bent, in de intenties van je ziel en in jouw specifieke doel en het hoe en waarom van je leven, zul je ontdekken dat je jouw levenstaak met passie en plezier kunt vervullen, soms naast je “gewone” werk. Dit zieledoel zal naarmate je ouder wordt duidelijk naar voren komen en brengt  geluk en vrede op je pad.

De Horoscoop 

Een horoscoop is de afbeelding van de planeetstanden op het moment van de eerste ademteug, het moment waarop je aardse leven begint. Deze horoscooptekening zegt iets over hoe je leven in grote lijnen gaat verlopen, waar sterke en zwakke punten liggen. Hoe het karakter zich kan ontwikkelen, opvoedingskansen, spirituele groei en tal van andere zaken. Een persoonlijke horoscoop is blijvend geldig tussen de eerste en de laatste ademteug. Zoals alles aan verandering onderhevig is in de kosmos, zo ben ook jij onderhevig aan de bewegende planeten.

Een individuele horoscoop is gebaseerd op:

  • geboortedatum en jaar
  • geboorteplaats en land, of de coördinaten
  • tijdstip van geboorte; de eerste ademteug, op te vragen bij de gemeente van geboorte

De berekening en tekening van de planeetstanden van dat moment is jouw unieke horoscoop. Deze zegt iets over hoe je leven in grote lijnen kunt invullen, waar sterke en zwakke punten liggen, ontwikkelingskansen, opvoedingsmogelijkheden, relatiepatronen, maatschappelijke wensen, studiemogelijkheden, spirituele groei en de evolutie van je ziel. Zo’n horoscoop horoscoop is een waardevol instrument om je leven doelgericht vorm te geven.

Waarom een astrologisch consult?

Momenteel leven we in snelle en sterk veranderende tijden die van iedereen een vernieuwde aanpak, inzicht en bewustwording vraagt. Een individueel consult – wel of niet in combinatie met regressietherapie, (samskara) kan je nieuwe mogelijkheden aanreiken die je leven meer kleur en uitdaging geven. Je horoscoop is een belangrijk bewustwordingsinstrument. Wanneer je open staat voor zelfreflectie en verantwoordelijkheid neemt voor hoe je leven tot nu toe verlopen is, is je horoscoop een onuitputtelijke bron van informatie. Deze bied je een breed en verdiepend inzicht in je leven en toekomst. Jouw unieke horoscoop is je kompas om doel en richting te bepalen, om je talenten tot bloei te laten komen en de evolutie van je ziel door vele levens heen te bevorderen.

Personal Life Coaching

Personal Life Coaching is een all-inclusive programma. Het beweegt zich op het raakvlak van mens, leven, spiritualiteit, werk en maatschappij. Jouw verhaal staat centraal en ik zet mijn talent en ervaring in om je zo optimaal mogelijk tot bloei te laten komen.

Ik help je om te doen wat gedaan moet worden. We gaan dit samen ontdekken. Het wordt een intensief, inspirerend en dynamisch proces dat aan de fundamenten van het leven raakt en je nieuwe uitdagingen aanreikt. Ik werk vanuit de horoscoop en met regressietherapie. Dit proces raakt je diep en is confronterend en emotioneel. Het geeft vernieuwde daadkracht, zelfvertrouwen en richting aan je leven.

Over Hermine Merlijn | Deventer

Samskara is de praktijk voor regressietherapie van Hermine Merlijn. Hier ben je welkom als je wilt werken aan actuele problematiek, oud zeer, levensvragen, traumaverwerking en familieproblemen. Maar ook voor je persoonlijke en spirituele groei en voor een goed gesprek.

Samskara
Hermine Merlijn

Astrologie Centra voor Bewustwording Coaching - Diverse Coaching Coaching - Leiderschapscoaching Coaching - Lifecoaching Cranio-sacraal therapie Energetisch werk Eten & Drinken Grafisch- en Webdesign Handanalyse & Handlezen Healing en reading Kristallen en (Edel)stenen Lichaamsgerichte psychotherapie Lichaamswerk Massage Mediation Medium Mindfulness & Compassie Natuurgeneeskunde Opleiding en Training Psychosociale therapie Regressie- en reïncarnatietherapie Retraites Sjamanisme Sport en Beweging Winkels Yoga Zwangerschapsbegeleiding


Inschrijven nieuwsbrief
Bewust Deventer